Badus Bodem & Water is een adviesbureau dat diensten levert en onderzoek doet voor optimaal bodem- en waterbeheer. Het is in 2015 opgericht door Joris Schaap, die daarmee zijn jarenlange kennis en ervaring in bodemkunde en hydrologie inzet voor opdrachtgevers als waterschappen, provincies, natuurorganisaties en agrarische bedrijven. Van boerenerf tot complexe hydrologische modellen: Joris Schaap spreekt zowel de taal van de boer als die van ingewikkelde computercodes. Hij beheerst daarmee de praktische én de theoretische kennis van de onverzadigde zone: de bovenste meters van de aarde waar de belangrijkste interacties tussen bodem, water, planten en atmosfeer plaatsvinden. Juist door deze combinatie van praktijk en theorie kunt u bij Badus Bodem & Water terecht voor deskundig advies en het oplossen van complexe bodem- en watervraagstukken. Denk daarbij aan:

  • Watersysteemanalyses en hydrologische effectstudies
  • Grondwateronderzoek
  • Hydrologische modellering
  • Bodemkundig onderzoek (karteringen)
  • Natuurherstel door anti-verdrogingsmaatregelen
  • Agrarisch advies, zoals bedrijfswaterplannen en bodemconditie-bepaling
  • Bepaling landbouwschade
  • Monitoringsplannen
  • Plaatsen peilbuizen

Joris Schaap is lid van de Nederlandse Hydrologische Vereniging, de Nederlandse Bodemkundige Vereniging en de vereniging van zelfstandigen in de watersector WaterForce.